Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt

Publicerad 13 augusti 2018 kl 16:55

Länsstyrelsen släpper på grillningsförbudet på egen tomt från och med tisdag 14 augusti. Det är dock fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län.

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut gällande eldningsförbud i Östergötlands län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt eldningsförbud i Östergötlands län.

Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget till exempel gård till flerfamiljshus, kolonilott samt restaurangverksamhet. All grillning ska ske med stor försiktighet och du har alltid eget ansvar för grillningen. Länsstyrelsen avråder i sammanhanget från att använda engångsgrillar.

Det är dock fortsatt eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar eldning, grillning och användande av pyroteknisk utrustning i och i direkt anslutning till skog och mark. Förbudet gäller även på iordningställda grillplatser samt användning av stormkök och liknande i och i direkt anslutning till skog och mark. Beslutet gäller från och med 14 augusti 2018 och tills vidare.

Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i enskilda fall om det finns särskilda skäl.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Dessutom vädjar Länsstyrelsen till alla som arbetar i skog att avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner.

Vi rekommenderar även att inte röka i skog och mark. Länsstyrelsen kan inte utfärda rökförbud. Däremot påminner vi gärna om att rökare har ansvar för hur de hanterar sina fimpar. Om man orsakar brand genom oaktsamhet kan man åtalas för allmänfarlig vårdslöshet. Så fimpa säkert!

Vad gör räddningstjänsterna i länet och länsstyrelsen?

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar länet.

Hjälp oss att förhindra fler bränder under rådande torka

Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud. Denna affischen på svenska och engelska kan ni skriva ut och sätta upp vid bad- och campingplatser, turistbyråer och andra allmänna platserlänk till annan webbplats. Om det finns iordningsställda grillplatser, sätt affischen på grillplatsen. Tack för att ni hjälper till!

Vill du veta mer?

På Länsstyrelsens webbplats finns, förutom denna information, även flera vanliga frågor och svar. Läs mer här.