Skärpt eldningsförbud upphävt för länet – men eldningsförbud kvarstår i några kommuner

Publicerad 26 augusti 2020 kl 10:46

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Östergötlands län. Förbudet upphör att gälla från och med onsdagen den 26 augusti kl. 12.00. Lokala eldningsförbud kommer att råda tills vidare i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.

Brandrisken har minskat i Östergötland, men det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll i länet och därför har flera kommuner tagit beslut om lokala eldningsförbud. Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar. Information hittar du på din kommuns webbplats.

Lokala eldningsförbud gäller i Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Läs mer om dem på respektive webbplats:

På grund hög brandrisk tog Länsstyrelsen Östergötland beslut om att skärpt eldningsförbud från och med den 19 augusti. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets kommuner och räddningstjänster.

Tänk på det här:

Det är fortfarande torrt i markerna och eventuell eldning ska ske på ett säkert sätt. Det är viktigt att vara försiktig och ha tillgång till vatten att släcka med.

Du kan minska risken för brand genom att:

  • Aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.
  • Använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.
  • Använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
  • Larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.

Läs mer på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

The County Administrative Board is lifting the fire ban

The County Administrative Board of Östergötland has decided to lift the fire ban in Östergötland County. The ban expires on Wednesday, 26 August at 12:00. Local fire bans are in place until further notice in Norrköping, Söderköping and Valdemarsvik.

The risk of fire has decreased in Östergötland, but it the land remains dry in some parts of the county and therefore several municipalities have decided to impose local fire bans. It is important that you keep yourself up to date about any fire bans in your location. Bans may be imposed and lifted depending on local conditions. Information can be found on the website of your municipality.

Due to a high fire risk, the County Administrative Board of Östergötland decided to tighten the fire ban starting on 19 August. The decision to lift the fire ban is based on an assessment of SMHI’s forecasting data and has been made in consultation with the county’s municipalities and emergency services.

The County Administration Board and local fire services encourage continued caution when barbecuing, lighting bonfires and other types of burning outside.

You can reduce the risk of starting a fire:

Never throw lit cigarette ends on the ground.

  • If you are planning to build a fire or barbeque, use a solid hearth, gas-fueled barbeque or outdoor barbeque with legs.
  • Be very careful when you use disposable barbeques. Make sure that you are always able to put out the fire with water.
  • Use the app Brandrisk Ute (Fire hazard outdoors) or check the risk of fire prognosis from SMHI in order to keep yourself up to date on the risk of fire in forests and other outdoor areas.
  • If you discover a fire in an outdoor area, please notify 112 as soon as possible and inform them of where the fire is located.