Lite siffror om oss

Publicerad 14 mars 2014 kl 13:18

Ett av räddningstjänstens uppdrag är att bidra till att invånares egen kunskap om säkerhet ökar. Under förra året höll vi därför i ett stort antal kurser i brandkunskap och sjukvårdsutbildningar. Vi fortsatte även utbilda skolelever, möten som är oerhört roliga och givande, även för oss.

Glädjande är att svåra personskador på grund av olyckor minskar i vårt område. Bland andra jämförbara kommuner är siffran faktiskt lägst hos oss. Även vad det gäller antalet bränder är siffran lägst i vårt område. Positiva siffror för alla oss som bor och verkar i Linköpings och Norrköpings kommuner.

Tusentals i utbildning

Under våra 475 kurser utbildade vi inte mindre än 5 436 personer från skolor, kommuner, organisationer och företag. Vi hade exempelvis vår utbildning för årskurs sju vid 115 tillfällen och för 2 442 deltagare. Dessutom har vi haft utbildning för sexåringar, årskurs fyra och gymnasieelever. Våra uppföljningar här visar att i princip alla ungdomar vi träffade tar information om säkerhet på allvar.

Vår ungdomsbrandkår i Norrköping är inne på sitt 19:e verksamhetsår och detta år har 20 ungdomar deltagit. Ungdomsbrandkåren vänder sig till ungdomar i årskurs sex så har du någon i din närhet som börjar sexan till hösten, tipsa gärna om detta.

Bemötande i topp

En uppföljning av bränder hos privatpersoner visar att hundra procent av de drabbade är nöjda eller mycket nöjda med vårt räddningsarbete. Det samma gäller hur vi bemötte dem i sannolikt en av de jobbigaste situationerna de mött. Glädjande siffror som gör att vi utan tvekan fortsätter vårt arbete med samma engagemang.

Under 2013 åkte vi på drygt 3 300 insatser och det tog i snitt åtta minuter och sex sekunder för oss att komma på plats från det att vi fick larmet.

Många engagerade

Alla vi som arbetar inom Räddningstjänsten Östra Götaland var vid årsskiftet 331 personer, plus 29 frivilligt engagerade vid våra så kallade brandvärn. Av dessa kollegor var 27 kvinnor och 333 män. Vår personalomsättning ligger på ungefär sex procent per år när vi räknar in kollegor som nyttjat sin möjlighet att gå in pension. Ungefär hälften av de sex procenten är pensionsavgångar. Vi har i nuläget 20 kollegor som inte nyttjat möjligheten till tidigare pension utan som valt att jobba kvar ett tag till.

Senaste nyheterna

Se fler nyheter

Senaste nyheterna

Se fler nyheter