Många sotningsansökningar har försenat handläggningstid

Publicerad 18 april 2016 kl 13:10

Just nu har vi fått in ovanligt många ansökningar om att låta annan sota i sin fastighet. Detta har gjort att vi blivit försenade i vår handläggning av ärendena. Vi jobbar så snabbt vi kan med ansökningarna och hoppas på din förståelse för att det tar lite längre tid än vanligt.

Anledningen till det ökade antalet ansökningar är att många i Valdemarsviks kommun har valt att anlita en annan sotare än den som vi nyligen handlat upp (enligt lag). Avtalet med den gamla sotaren i Valdemarsvik upphörde automatisk den 1 april, då denne gick i pension. Sedan dess är det den upphandlade sotarfirman Skorstensfejarmästarna Syd AB som ansvarar för kommunens samtliga brandskyddskontroller och sotningar.

Men man kan välja att i stället anlita en annan sotare för att sota den egna fastigheten, vilket många alltså har gjort. När det gäller brandskyddskontroller, är det däremot alltid kommunens upphandlade sotare som utför dem.

Läs mer om sotning här

Senaste nyheterna

Se fler nyheter