Måste jag rengöra mina imkanaler?

Publicerad 7 april 2017 kl 13:37

Vi har fått frågor från privatpersoner som blivit uppringda av företag som erbjuder rengöring av imkanaler* i hemmet. Vi vill därför förtydliga att det inte finns något lagkrav på att rengöra imkanaler i bostadshus.

Om du inte vill anlita ett särskilt företag för rengöring av imkanalen så kan du be din ordinarie sotare att göra det, samtidigt som hen kommer för sotning eller brandskyddskontroll. Din ordinarie sotare skickar alltid ut ett förslag på tid för sotning, och ringer alltså inte med kort varsel.

När det gäller fasta förbränningsanordningar (som eldstäder och pannor) så är det dock regelbunden sotning (rengöring) och brandskyddskontroll som gäller. Läs mer om detta här.

 

*Imkanal kallar man en ventilationskanal som ska evakuera (suga ut) luft från ett utrymme där man lagar mat, och det omfattar allt från storkök till lägenhetskök.