Med anledning av dagens artikel i NT om station Skärblacka

Publicerad 16 februari 2015 kl 11:27

I dagens NT (16/2) finns en artikel om deltidsbrandkåren i Skärblacka, där någon/några deltidsbrandmän och en annan person med god insyn uttalar sig om olika frågor. En är att pappersbruket i Skärblacka inte får det skydd de betalar för eftersom det är så många som slutat.

Vi vill här ge korrekta fakta:

Personalläget vid stationen i Skärblacka

Vad gäller personalläget så är vår ambition att vara 24 anställda för att skapa en hållbar situation för de som har beredskap.  Om vi är färre än 24 personer, behöver den personal som är anställd ha beredskap oftare.  Idag är vi 20 anställda, men vi har dessutom nya personer som inom kort ska utbildas för att kunna börja tjänstgöra som deltidsbrandmän.

Tre personer har till dags dato sagt upp sig.  Detta innebär att om vi inte lyckas rekrytera ännu fler innan 1 maj, kommer vi ändå vara 19 personer vid Skärblacka brandstation. Dessutom är det ytterligare en person på väg in, så det finns goda förutsättningar att inom kort vara 20 personer.

Att vi skulle vara 16 personer inom en månad, som påstås i artikeln, stämmer alltså inte.

VI har alltså lyckats rekrytera personal till deltidsstationen. Detta har varit möjligt genom ett stort engagemang av chefer och personal vid deltidsstationen i Skärblacka

Den vakans på fyra personer som finns, innebär inte alltid att du som invånare får sämre skydd. Tack vare deltidspersonalens engagemang, ordnar dessa oftast med extra beredskapspass och förändrade schema.

Repressalier

Ingen anställd har någonsin utsatts för repressalier eller andra åtgärder för att man uttryckt sin åsikt. Tvärtemot är vi för en öppen atmosfär som möjliggör utbyte av åsikter.

Däck

Vi har idag åter kontrollerat de däck som det skrivs om i media. Däcken är av samma sort som finns på många andra brandbilar av i vår organisation. De var vid vår kontroll idag (16/2) fullt godkända.

Däremot för vi en principiell diskussion hos oss om vi ska ha dubbade däck eller ej på våra tunga fordon. Här finns det många perspektiv att ta hänsyn till, såsom miljö och bromssträcka på asfalt.

Vi har bjudit in NT

Efter artiklarna om branden i Norsholm, bjöd vi in NT:s reporter till vår räddningscentral, för att visa hur vår utlarmning går till. Skälet var att denna artikel innehöll felaktigheter och otydligheter, som vi sedan kände oss tvungna att korrigera på vår hemsida, Facebook och Twitter. Reportern avböjde denna inbjudan.

Inför dagens artikel (16/2), bjöd vi in samma reporter till ett möte, för att kunna ge svar på de relevanta men komplexa frågor som denne ställde. Vi har ännu inte fått svar på denna inbjudan, och tyvärr blev resultatet en artikel med faktafel.