Nu kan du anmäla eldning via webben

Publicerad 21 april 2016 kl 09:26

Varje vår får vi rycka ut och släcka gräs-, vass- och skogsbränder som har spridit sig. Ofta beror det på att man eldat vid olämpligt väder eller att säkerhetsutrustning saknats. En liten eld kan nämligen snabbt bli en stor brand om man inte är förberedd.

Vill du bränna av ett område eller elda trädgårdsavfall, är grundregeln att det inte är tillåtet inom tätbebyggt (detaljplanerat) område. Dessutom skiljer sig kommunerna åt när det gäller bestämmelser kring eldning. När du är säker på att du får lov att elda där du är, kan du nu anmäla det till oss på räddningstjänsten genom att fylla i detta formulär. På så vis får vi kännedom om att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon ringer och larmar om brandrök.

Läs mer om att elda utomhus
Gå direkt till formuläret Jag ska elda