Nu kommer sotaren även kontrollera brandvarnaren!

Publicerad 19 september 2018 kl 15:19

Nästa gång sotaren kommer för att göra en kontroll av din kamin eller öppna spis kommer de även att kontrollera din brandvarnare . I alla fall om du bor i Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks eller Åtvidabergs kommuner. Genom ett nytt samarbete mellan oss, kommunerna och sotarna kommer ingen villa att lämnas utan fungerande brandvarnare.

Sedan tidigare jobbar vi med att göra hembesök, främst i lägenheter. Vid de hembesöken kontrollerar brandmännen att lägenheten har fungerande brandvarnare – och gärna även brandfilt och brandsläckare. Genom det nya samarbetet med sotare kommer vi nu även att nå villaägare och boende på landsbygden.
Sotarna blir på det viset ett jättebra komplement i arbetet för ett bättre brandskydd i människors hem, säger Per Nisser, chef för förebyggandeavdelningen på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Sotarna kommer att kontrollera brandskyddet i bostäderna samtidigt som de gör de återkommande lagstadgade brandskyddskontrollerna, något som görs vart tredje eller vart sjätte år. På så sätt kommer den extra kollen inte att kosta villaägaren något extra. Vid kontrollen får villaägaren även information med tips om brandsäkerhet hemma.
– Vi besöker många hus varje år och har redan en bra kundkontakt, och det tror jag är en fördel, säger Simon Samuelsson på Sotning- & Ventilationsservice.
– För oss är det viktigt att ha en bra relation med de fastighetsägare vi besöker, säger Emil Holgersson på Skorstensfejarmästarna Syd. Jag ser mest fram emot att vi som företag nu får ännu bättre möjligheter att föra dialoger med fastighetsägarna om hur viktigt brandskyddet är!

Fakta brandskyddskontroll av sotaren:

En brandskyddskontroll av eldstad ska ske mellan vart tredje och vart sjätte år, beroende på typ av eldstad och hur ofta och mycket man eldar.