Nu lär vi 2 000 barn säkerhet

Publicerad 23 mars 2015 kl 14:56

Äntligen! Nu är det åter dags att träffa Linköpings sexåringar. Tillsammans med Östgötamusikerna ger vi nu under sex dagar en föreställning kallad ”Heta låtar bland rök och sirener”.

Alla förskoleklasser i Linköpings kommun har bjudits in till föreställningen och vi kommer få träffa inte minder än 2 000 barn. Med hjälp av musik, skådespel och riktig rök ger vi barnen de första och viktiga kunskaperna om hur man ska göra om det börjar brinna och hur man uppträder när man är på sjön.

Läskig föreställning med viktiga budskap

Under förställningen får barnen lära sig hur man ska agera om det börjar brinna, att man ska ringa 112, hur man ska göra med levande ljus, dator och annat som kan orsaka bränder. De får även vara med när skådespelarna Flamman och hennes dotter Flimman ger sig ut på sjön och det går tokigt.

Barnen – viktiga påverkare

Med hjälp av interaktion mellan barnen, skådespelarna och riktiga brandmän utbildas barnen på ett lättsamt men stundtals även lite läskigt sätt. Förhoppningen är sedan att barnen i sin tur berättar för syskon, föräldrar, far- och morföräldrar etc vad det lärt sig.

Kunskap förebygger och förhindar

Flickor och pojkar i skolåldern är viktiga målgrupper för oss och förskoleklass är första tillfället under deras skoltid som vi hoppas få träffa dem. Andra utbildningar erbjuds sedan i årskurs fyra, sju och andra året i gymnasiet. Syftet är att ge barn och ungdomar kunskap så att de både kan förhindra olyckor och vet hur de ska agera om något händer.

Föreställningen ges 24-27 samt 30-31 mars.