Nya priser för och krav på automatlarmsanläggningar

Publicerad 19 juni 2018 kl 14:56

Från och med den 1 januari 2019 skärper vi kraven på automatlarmsanläggningar i våra kommuner. Samtidigt höjer vi priserna på årsavgiften och uttryckningar vid onödiga larm.

Varje år får vi in ett stort antal onödiga larm från automatlarmsanläggningar. Dessa larm tar både resurser från oss och från verksamheterna själva. Larmen innebär även onödiga stopp och störningar i exempelvis undervisning och i produktion. De riskerar även ta resurser från riktiga larm.

För att få ner antalet onödig automatlarm kommer vi ställa högre krav på anläggningarna med automatlarm. Vi kommer även jobba mer tillsammans med de anläggningar som fortsätter ha onödiga larm för att komma till rätta med problemen.

Krav från 1 januari 2019
De nya kraven innebär bland annat att:

  • alla automatlarm som vidarekopplas till räddningstjänsten ska uppfylla reglerna SBF 110.  Eventuella befintliga anläggningar ska uppfylla SBF 110 senast 2023-12-31 och kan därför behöva uppdateras eller bytas ut.
  • larmet ska ha genomgått en provdriftperiod innan ett nytt larm, vidarekopplat till räddningstjänsten, driftsätts. Provdriften ska genomföras under ordinarie verksamhet och normalt pågå minst en månad.
  • anläggningen ska underhållas och provas enligt de regler som finns i SBF 110.

Nytt avtal kommer tecknas
Du som har, eller ansvarar för, en verksamhet med automatlarm kopplat till oss, har fått information om förändringarna via posten. Tillsammans med denna information finns även en uppsägning av ditt befintliga avtal samt ett nytt avtal som måste tecknas om du vill fortsätta ha din anläggning larmad till oss. Ditt nuvarande avtal kommer sägas upp under perioden juni-juli och nya avtal kommer tecknas under hösten.

Har du frågor kring förändringarna eller avtalet är du välkommen att kontakta Helén Gidmark på 010-480 41 52 eller helen.gidmark@rtog.se.

Priser från och med 1 januari 2019
Årsavgift automatlarm till räddningstjänsten: 2 760 kronor

Avgift vid fellarm: 5 100 kronor