På medias agenda idag

Publicerad 19 mars 2014 kl 15:00

I dagens Corren och NT kan du läsa artiklar kring vår verksamhet. Några av de saker som tas upp i artiklarna vill vi gärna kommentera.

Som du kanske känner till består vi idag av de räddningstjänster som tidigare fanns i Linköping och Norrköping. Att slå ihop verksamheter med olika arbetsätt, rutiner etc skapar en mängd förändringar. De olikheter vi hade innebär att vi idag är ett förbund med större bredd och kompetens.

Förändringar uppfattas dock olika. För några är de jobbiga, för andra en självklar del i utvecklingen och stimulerande. Även vårt uppdrag till dig som invånare har förändrats och vi har idag ett bredare uppdrag än tidigare. Det har inneburit att vi fått en del nya arbetsuppgifter.

Personalrörlighet på sex procent

Vi har fått några reaktioner på medias beskrivning av hur många som har slutat sedan förbundet bildades. Fakta är att vi har en personalrörlighet på ungefär sex procent per år, varav hälften är pensionsavgångar.

Sedan 2010 fram till idag, har 25 heltidsanställda personer slutat genom egen uppsägning. Under samma tid har 24 personer gått i pension. Vi är drygt 200 heltidsanställda och cirka 130 deltidsanställda.

Medias slutsats att en av fyra har slutat är därför missledande.

Med detta räknesätt som man använder kan antalet som har slutat variera stort beroende på hur många år man slår samman. Räknar man ihop tillräckligt många år kommer alla verksamheter, med detta räknesätt, förr eller senare att få en personalrörlighet på 100 procent.

Pension vid 58

Inom räddningstjänsten har många en pensionsålder på 58 år, det vill säga att man har rätt att gå i pension då. En del har valt att gå i pension vid 58 års ålder, men det finns andra som fortsätter att arbeta. I nuläget har vi 20 kollegor som inte nyttjat möjligheten till pension vid 58, utan arbetar kvar.

Medias skrivning om att de som gått i pension har gjort det i förtid stämmer därför inte. De har gått vid den tid de har sin pensionsålder, eller senare.

Skador och bränder minskar

De förändringar som vi har gjort internt har däremot aldrig påverkat vårt arbete för dig negativt. Vi kan exempelvis se att antal svåra personskador på grund av olyckor har minskat i vårt område tack vare arbetet tillsammans med andra. Bland andra jämförbara kommuner är siffran faktiskt lägst hos oss. Även vad det gäller bränder är siffran lägst i vårt område. Ett tecken på att vardagen för dig blir säkrare och säkrare.

Fler siffror om vår verksamhet hittar du här:
Lite siffror om oss