Påminnelse om eldningsförbud

Publicerad 11 juli 2018 kl 11:01

Alla har tydligen inte nåtts av att det råder eldningsförbud i hela Östergötland. Därför vill vi påminna om det till exempel inte är tillåtet att använda engångsgrillar just nu. Eldningsförbudet innebär att du inte får göra upp eld i skog, mark, park eller i din egen trädgård. Det lilla regn som har kommit gör ingen skillnad.

Observera! Från och med den 25 juli råder det totalt eldningsförbud. Detta är en gammal information.

Vid eldningsförbud:

  • är det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus
  • är grillning endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-)

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Hjälp oss påminna och upplysa de som ännu inte känner till att vi har eldningsförbud och vad det innebär! Tack för din hjälp.

Du hittar mer information om eldningsförbudet i vår tidigare nyhet.