Rekordmånga utryckningar under 2018

Publicerad 16 januari 2019 kl 13:58

Under 2018 gjorde vi nästan 200 fler utryckningar än i fjol. Den varma sommaren fördubblade antalet bränder i skog och mark, samtidigt som fler utryckningar gällde hot om suicid. Samtidigt har utryckningarna till trafikolyckor minskat.

Nu är vår utryckningsstatistik för 2018 klar. Den visar bland annat att vi under året gjorde 5160 utryckningar, vilket är nästan 200 fler jämfört med 2017. Det är också det högsta antalet utryckningar som förbundet någonsin haft. Mycket beror på det oerhört varma sommaren, som fördubblade antalet bränder i skog och mark – bränder som tack vare snabba insatser inte blev omfattande.
– Trots extrema väderförhållanden lyckades vi snabbt och effektivt släcka alla bränder så att ingen blev omfattande, säger Ulf Lago, förbundsdirektör.

En annan typ av utryckningar som har ökat markant under året är hot om suicid (självmord). Vid de larmen kan vi som räddningstjänst många gånger göra stor skillnad för enskilda personer.
– Det är ledsamt att så många vill avsluta sina liv. Samtidigt känns det bra att vi engageras oftare för att hjälpa dessa personer, menar Ulf Lago.

Alla typer av utryckningar har dock inte ökat. Trots en ökad befolkning har nämligen vare sig antalet utryckningar till trafikolyckor eller bränder ökat. När det gäller trafikolyckor har därmed trenden brutits: Antalet larm till trafikolyckor har tidigare ökat år från år sedan 20 år tillbaka, men jämfört med 2017 larmades man ut till färre trafikolyckor under 2018.

Detsamma gäller bostadsbränder, som inte heller ökat nämnvärt i antal.
– Det är verkligen positivt och kan sannolikt tillskrivas effekten av vårt alltmer intensiva förebyggande arbete i form av exempelvis hembesök och samarbete med sotarna i vårt område, säger Ulf Lago.

Läs mer om vår statistik här:

Statistik