Reningsverket i Norrköping åter öppet

Publicerad 20 april 2015 kl 14:24

Under förmiddagen upptäcktes ett läckage av bensin vid Norrköpings reningsverk. Läckaget, som kom från Statoils depå i oljehamnen, stoppades vid 9:30-tiden och strax efter lunch kunde reningsverket åter öppnas. Uppskattningsvis har cirka 120 m3 bensin läckt ut.

Sanering av vattnet i avlopps- och dagvattenledningar mellan Statoils anläggning och reningsverket pågår och vi räknar med att arbetet fortsätter under eftermiddagen och kvällen.

Det finns ingen risk för att dricksvatten är förorenat i och med att det inte tas från området.

Just nu arbetar vi tillsammans med Norrköping Vatten och Avfall, Statoil, Norrköpings hamn och stuveri samt Polisen för att ta hand om utsläppet och säkerställa att det inte finns något mer utsläpp.