Risk för större brandskador på fritidshus

Publicerad 13 maj 2014 kl 08:52

Många börjar nu åka till sina fritidshus och njuta av våren. Vad vi dessvärre inte alltid tänker på är att ha ett bra brandskydd även i fritidshuset. En ny sammanställning från räddningstjänsten visar att fyra av tio fritidshusbränder hinner bli så stora innan räddningstjänsten är på plats att fritidshusen inte går att rädda. Därför behöver fritidshusen ett förstärkt brandskydd.

Våra fritidshus blir allt mer lika våra bostäder i städerna när vi tar med oss tekniken även till fritidshusen. Med tekniken i form av mobiler och datorer följer också större risker för bränder. Dessutom kanske tv:n och kylskåpet, som stått oanvänt hela vintern, är lite äldre. Ytterligare en risk är soteldar i eldstäder som inte använts och sotats på länge.

– Idag vill vi ofta ha samma tekniska möjligheter i fritidshusen som vi har i staden, därför ska vi vara lika rädda om dessa bostäder, förklarar Ulf Lago vid Räddningstjänsten Östra Götaland. Har du brandvarnare, brandfilt och brandsläckare kan du både upptäcka branden tidigare och minimera den och skadorna själv.

Senare upptäckt leder till större bränder

Möjligheten att upptäcka fritidshusbränder är ofta sämre, dels för att husen kan ligga mer avskilt och dels för att man ofta har ett sämre brandskydd i fritidshuset. Många fritidshus ligger dessutom längre från en räddningsstation vilket gör att tar länger tid att få hjälp av räddningstjänsten.
Nu när fritidshusen börjar användas mer och mer, är det hög tid att kontrollera och förstärka sitt brandskydd

– Prova brandvarnaren och se över släckutrustningen. Med tanke på att skadorna blir mer omfattande vid fritidshusbrändar, rekommenderar vi att man har extra brandsläckare eller att man ser till att ha tillgång till vatten på annat sätt, uppmanar Ulf Lago.

Snabbt ingripande skademinskande

– Tyvärr hinner även 40 procent av bränderna i fritidshus bli så stora innan vi är på plats att vi inte kan rädda fritidshusen, säger Ulf Lago. Ju tidigare man själv eller någon i närheten kan ingripa, desto mindre blir oftast skadorna. Med rätt kunskap och beredskap kan man göra stor skillnad själv.

Kontakt:

Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef, 010-480 40 05
Per Nisser, chef förebyggande 010-480 40 15

Fakta bränder i fritidshus

  • 40 procent av alla bränder inträffar på lördagar och söndagar.
  • Över 40 procent inträffar under april, maj, juni och juli.
  • 40 procent av bränderna i fritidshus hinner bli så stora att räddningstjänsten inte kan rädda husen. Motsvarande siffra för bostadsbränder generellt är 10 procent.
  • De senaste åren har ett 10-tal bränder i fritidshus inträffat i Linköpings och Norrköpings kommuner per år, men skadorna bli mer omfattande än vid andra bostadsbränder