Vi fortsätter satsa mot dödsbränder

Publicerad 16 december 2020 kl 11:28

Igår aktualiserade programmet Kalla Fakta den viktiga frågan om dödsbränder bland våra äldre och mer sårbara i samhället. Hos oss finns ett tydligt politiskt uppdrag att jobba för att stärka brandskyddet hos enskilda och utsatta människor, och vi har gjort, och fortsätter göra, olika satsningar för att riskgruppen ska få ett bättre brandskydd.

Programmet Kalla Fakta belyste i sitt senaste program igår flera av de risker som finns för de äldre, och många gånger mer sårbara, som bor kvar hemma allt längre. Inom vårt förbund, har detta varit en fråga vi har jobbat med i flera år och särskilt under de senaste tre, fyra åren.

– Det här har varit en viktig fråga för oss länge, säger Ulf Jonsson, chef för bland annat vår externa utbildning. Vi har under de senaste åren jobbat upp en allt bättre samverkan med våra kommuner som också ser att detta behöver få fokus. Men vi har mer att göra.

Ännu mer samverkan behövs
Vårt förbund har i uppdrag att stärka brandskyddet hos sårbara individer. Dessa människor har inte alltid möjligheter själva att skaffa det brandskydd de behöver ha för att både undvika bränder men också kunna hantera de som uppstår. Många aktörer i samhället behöver samarbeta för att nå framgång och vi vill bidra än mer aktivt med den kunskap som finns och hitta ännu fler samverkansformer för att nå de sårbara.

– Från och med nyåret förstärker vi även vårt arbete genom att få in ny kompetens som ska hjälpa oss ta ytterligare steg i detta viktiga arbete, säger Ulf Jonsson.

Satsningen med förstärkning ligger helt i linje med den förändrade lagstiftning som träder ikraft vid årsskiftet. Då införs krav på ett mer aktivt arbete mot bränder där människor riskerar att omkomma eller allvarligt skadas.

Tänk på dina anhöriga inför jul
Med tanke på att denna jul kommer innebära att fler sitter mer ensamma under jul- och nyårshelgen uppmanar vi alla att se över vilket brandskydd dina äldre har.

Det som ska finnas är:

  • Fungerande brandvarnare, minst i varje sovrum.
  • Brandfilt, gärna i köket för att kunna släcka de mindre bränderna.
  • Pulversläckare, för att kunna släcka de lite större bränderna.
  • Gärna även en spisvakt som övervakar om det börjar brinna på spisen och då kan både stänga av spisen och släcka branden på spisen.

Satsa även på batteriljus istället för levande ljus. De finns i de flesta butiker och i olika former och storlekar.

Fakta bostadsbränder i vårt område
Vi larmas till ungefär 125 bostadsbränder varje år i våra fem medlemskommuner*. Trenden är sedan tio år tillbaka sjunkande. Sedan 2010 har 23 personer omkommit i bränder i förbundets fem kommuner, där en stor del av  de omkomna är äldre personer i behov av särskilt anpassat brandskydd.

*Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner