Så använder vi släckskum

Publicerad 26 juni 2015 kl 11:55

En fråga som varit aktuell i vissa medier de senaste dagarna är räddningstjänstens användning av skum som släckmedel. Att blanda skum i vatten är ett effektivt sätt att släcka vissa typer av bränder. Samtidigt har skum naturligtvis en negativ miljöpåverkan, precis som många andra släckmetoder.

För att vår skumanvändning ska vara minsta möjliga men ändå inte äventyra våra möjligheter att göra effektiva räddningsinsatser, har vi egna riktlinjer för användningen. Några nationella riktlinjer finns inte varför vi tagit fram egna. Dessa riktlinjer innebär att vi alltid dokumenterar när och varför vi anser att vi behöver använda släckskum. På så sätt används inte skum av slentrian.

Vi deltar även aktivt i nationellt arbete som pågår för att utveckla ännu effektivare räddningsinsatser samtidigt som vi tar del i den utveckling som sker i branschen nationellt och internationellt. I samband med upphandlingar av ny teknik och ny utrustning ställer vi, i den mån det är möjligt, krav som ska bidra till så liten miljöpåverkan som möjligt både från teknik, utrustning och leverantör.

Inom vårt område, och då främst Norrköping, har vi dock många verksamheter med så kallad hög riskbild både när det gäller transporter, förvaring och hantering av brandfarliga vätskor. Vid exempelvis bränder i oljecisterner i hamnen i Norrköping är det i dagsläget nödvändigt att använda skum för att minimera skadorna och brandens längd.

Vi har även nyligen påbörjat en analys av vår miljöpåverkan generellt och där blir vår användning av olika släckmedel en del. Syftet med analysen är att minska vår miljöpåverkan ur så många aspekter som möjligt.

Den debatt som nu pågår välkomnar vi och vi hoppas att den leder till ytterligare utveckling av våra möjligheter att minska så väl skador vid olyckor samt mängden olyckor. Vi vill alla ha en så trygg miljö som möjligt för både människa, djur och natur.

Läs mer om skumanvändning på MSB:s webbplats.

Senaste nyheterna

Se fler nyheter

Senaste nyheterna

Se fler nyheter