Samverkan för säkert nyårsfirande i Norrköping

Publicerad 27 december 2018 kl 09:04

Norrköpings kommun, Polisen i Norrköping och Räddningstjänsten Östra Götaland går gemensamt ut och uppmanar till försiktighet när det gäller fyrverkerier under nyårshelgen. Polisen kommer även att göra fler kontroller bland ungdomar i förebyggande syfte.

– Fyrverkerier är förknippat med stora risker, både för den som skjuter upp dem och för personer i närområdet. Syftet med vår gemensamma informationsinsats är att få ett lugnare nyårsfirande utan skador, säger Richard Tjernström, säkerhetschef i Norrköpings kommun.

En vanlig orsak till olyckor med fyrverkerier är att man går fram till en pjäs som inte fungerat för att tända igen, varpå den smäller. Ett annat scenario är att en pjäs kastas eller fyras av utan kontroll över vart den tar vägen. De flesta olyckor anses ha kunnat undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt tillverkarens anvisningar.

– Varje år skadas flertalet personer på grund av fyrverkerier och det är oftast ungdomar, säger Benjamin Prom, gruppchef vid Polisen i Norrköping. Vi uppmanar föräldrar att prata med sina barn om hur farligt detta är och försöka ha koll på dem. Inom polisen kommer vi att arbeta förebyggande mot problematiken och öka våra kontroller av ungdomar för att leta efter smällare eller fyrverkerier.

Enligt myndigheteten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skadas varje år cirka 100 människor så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka en akutmottagning. De flesta är män och många är under 18 år, trots att det är olagligt att sälja eller ge fyrverkeripjäser till personer under 18. Till vuxna som vill köpa egna fyrverkerier är uppmaningen att enbart köpa lagliga fyrverkerier.

– Alla som säljer fyrverkerier i butiker ska ha tillstånd från oss. På så sätt ser vi till att de följer de regler och rutiner som gäller för explosiva varor, exempelvis hur mycket de får ha lagrat på ett och samma ställe, säger Per Nisser, chef för den förebyggande avdelningen på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Information och uppmaningar från Norrköpings kommun, Polisen i Norrköping och Räddningstjänsten Östra Götaland inför nyårsafton:

  • Den som köper, innehar och använder pyrotekniska varor måste vara 18 år.
  • Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  • Se till att avfyra raketer så att de inte kan landa på byggnader och orsaka förödande bränder.
  • Den som vill sälja fyrverkerier måste ha tillstånd från räddningstjänsten.
  • Ska du skicka upp svävande lyktor måste du kontakta flygplatsen om du är inom en mils radie från flygplatsen. Likaså om lyktorna når högre än 400 meter. Är lyktan en meter hög eller mer, måste du ha tillstånd från Transportstyrelsen. Tillstånd krävs även om du ska släppa ut fler än 50 svävande lyktor på en gång.
  • Nödraketer får inte användas som fyrverkerier. Detta är både olagligt och olämpligt.

MSB:s tio råd för säkrare fyrverkerier 

Nästan 95 procent av dem som vårdas på sjukhus till följd av fyrverkeriolyckor är män och drygt 40 procent är under 18 år. Framför allt är det pojkar mellan 10 och 19 år som skadas när de låter bli att följa instruktionerna. Av dem som omkom på grund av olyckor med fyrverkerier mellan åren 1998 och 2013, var alla män i åldern 17 till 27 år.