Sexårsutbildning med spännande inslag

Publicerad 21 januari 2014 kl 15:37

Med hjälp av musik och skådespel lär vi Linköpings kommuns sexåringar hur man skyddar sig mot bränder och om man är på sjön. I den spännande föreställningen lär brandmän även barnen hur de ska göra om olyckan ändå skulle vara framme.

Genom att ge barnen viktiga kunskaper hoppas räddningstjänsten att man även får barnens hjälp att påverka vuxna i deras omgivning. Genom att involvera barnen i föreställningen får de vara med och berätta vart man exempelvis ringer om det börjar brinna. Kunskap som är oerhört värdefull för barnen. Det är viktigt att ge barnen den här kunskapen och hoppas att de ska gå hem och fråga mamma eller pappa var brandvarnaren finns och om de har flytvästar till båtturen.

Alla förskoleklasser i Linköpings kommun har bjudits in till föreställning som ges på räddningsstationen vid Lambohov i Linköping. Arrangemanget är ett samarbete med Östgötamusiken och Linköpings kommun.
I år är det första gången som vi gör detta i Linköping. Efter årets utbildningar kommer utvärdering ske, men tanken redan nu är att detta kommer vara ett återkommande och förhoppningsvis uppskattat inslag.