Skorstensbränder oroar oss

Publicerad 10 februari 2021 kl 14:12

Under de senaste veckorna har ett antal skorstensbränder uppstått i länet. Orsaken är troligtvis att fler nu eldar i sina kaminer och eldstäder och med för lite syre eller med för sur ved. Risken för bränder i skorstenen ökar även om skorstenen inte är ordentligt sotad.

En effekt av att det har varit kallare en tid är att vi har fått in fler larm om skorstensbränder än vanligt. För att inte fler ska råka ut för detta vill vi uppmana alla som eldar i kaminer, öppna spisar och andra värmekällor att elda klokt. Dels är det viktigt att inte elda med mer ved än eldstaden är anpassad för och dels att skorstenen är ordentligt sotad.
– Ett vanligt fel man även gör är att man stryper luften till eldstaden för mycket så att man bara pyreldar, säger Simon Samuelsson som är skorstensfejarmästare vid Sotning och Ventilation. Då finns det en risk att kaminen eller eldstaden inte kommer upp i rätt temperatur och då bildas det tjära i kanalerna. Tjära som kan orsaka en skorstensbrand. Samma risk finns om du eldar med för fuktig ved.

Regelbunden sotning minskar risken för soteld, eftersom det är tjäran i skorstenen som börjar brinna. Temperaturen i skorstenen stiger lätt över 1 000 grader, vilket leder till försvagningar i skorstenen. De här försvagningarna kan i sin tur leda till brand utanför skorstensmuren.
– Det är även viktigt att underhålla takstege och annan taksäkerhet så att sotare och brandmän kan komma fram till skorstenen även om det är mörkt, kallt och mycket snö på taket, säger Per-Olof Persson, verksamhetschef vid Skorstensfejarmästarna Syd.

Efter en soteld får man inte använda eldstaden förrän den blivit kontrollerad och godkänd av en sotare.
– För att kunna göra en första och snabb insats vid alla typer av bränder är det viktigt att man alltid har fungerande brandvarnare, även i sommarstugan, säger Per Nisser, verksamhetschef vid Räddningstjänsten Östra Götaland. Då har du en chans att upptäcka branden i tid och i bästa fall släcka den själv med brandfilt eller brandsläckare.

Så eldar du säkert:

  • Elda alltid med torr ved.
  • Se till att elden får tillräckligt med syre, pyrelda inte.
  • Elda inte med mer ved än kaminen är anpassad för. En vanlig mängd är två till tre kilo per timma.
  • Låt gärna veden ligga inomhus något dygn innan den ska användas. Då får du ut bäst värmeeffekt.
  • Om du råkar ut för skorstensbrand, ring 112.

Fakta om sotning:

  • Sotning, eller rengöring, ska ske i alla fasta förbränningsanordningar som eldstäder och pannor med en viss intervall för att förbränningsanordning och kanaler ska vara fria från sot.
  • Så kallade lokaleldstäder, dit kaminer, kakelugnar, öppna spisar och liknande hör, ska sotas varje år om de utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden finns. Eldstäder i fritidshus och eldstäder som används i mindre omfattning ska sotas vart tredje år.

Mer information om sotning hittar du här