Station Skärblacka får dagtidsbemanning

Publicerad 13 februari 2020 kl 09:13

Från och med den 1 mars bemannas station Skärblacka med fyra heltidsanställda brandmän under dagtid. Tre av dem kommer även att arbeta med uppdrag inne på pappersbruket BillerudKorsnäs. Under kvällar, nätter och helger bemannas stationen som vanligt med deltidsbrandmän i beredskap.

Station Skärblacka är en av våra tolv RIB-stationer, som fram tills nu har bemannats med deltidsbrandmän i beredskap dygnet runt. Som deltidsbrandman har man ett ordinarie arbete som får lämnas när det går larm. Inom fem minuter ska man byta till larmkläder och sitta i ett av stationens räddningsfordon. Det innebär i sin tur att man måste bo och/eller arbeta relativt nära räddningsstationen.

Allt färre uppfyller dessa krav, och vi har därför fått svårt att rekrytera. Parallellt med detta, har pappersbruket BillerudKorsnäs – som ligger granne med stationen – fått en förändrad riskbild tack vare att de har utvecklat sin produktion och minskat riskerna. Antalet larm har i samma takt minskat.

Även sedan tidigare har vi samarbetat med pappersbruket kring bemanning, och när det i höstas blev dags att skriva ett nytt avtal, enades vi om att förändra beredskapen och arbetssättet vid station Skärblacka.

Från och med den 1 mars bemannas därför stationen med fyra heltidsanställda brandmän under dagtid, varav tre jobbar med både insatsförberande arbete, förebyggande arbete – och fungerar som experter inne på pappersbruket. Under kvällar, nätter och helger bemannas stationen som vanligt med deltidsbrandmän i beredskap.
– Den nya lösningen är en win-win för oss, bruket och hela Skärblacka, säger Marie Bäck, chef för våra RIB-stationer. Vi får helt andra möjligheter att jobba förebyggande med skolutbildningar och annat som gynnar ortens säkerhet. Samtidigt blir arbetsmiljön bättre då belastningen med extra beredskap minskas kraftigt för alla på stationen.

Station Skärblacka blir i och med förändringen unik i sitt slag, och samtidigt ett av flera exempel på hur vi kan klara vårt uppdrag med ändrade förutsättningar.
– Jag tycker att det känns jättebra. Det är en modern lösning och ett exempel på hur vi följer med när samhället utvecklas, säger Marie Bäck.