Stor brandrisk i länets östra delar

Publicerad 20 juni 2019 kl 13:05

Inför midsommarhelgen är det torrt i framför allt Östergötlands östra delar och i skärgården. Allmänheten uppmanas till stor försiktighet vid eldning utomhus.

Under torsdagsförmiddagen hade vi, Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner ett möte angående brandrisken i länet. Just nu är det mycket torrt i markerna, särskilt i de östra länsdelarna och i skärgården. För närvarande är det dock inget eldningsförbud i Östergötland.
– Det råder stora skillnader inom Östergötland när det gäller brandrisken och därför är det inte motiverat att införa eldningsförbud i hela länet, säger Håkan Dahm, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Inför midsommarhelgen ser det enligt SMHI:s brandriskprognoser ut att vara störst risk för skogsbränder på lördagen, i de östra delarna av Norrköpings kommun samt i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner.
– Vi har god beredskap för såväl den ökade brandrisken som den stundande intensiva trafikhelgen, säger Ulf Lago, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Länets aktörer samverkar regelbundet och uppmanar allmänheten till stor försiktighet vid eldning utomhus. Man följer också brandriskläget hela tiden.