Syns du i höstmörkret?

Publicerad 6 november 2017 kl 09:00

I mörkret blir du nästan osynlig utan reflexer eller cykellyse. Det vill vi gärna belysa! På tisdag, onsdag och torsdag den här veckan finns vi därför på olika platser i Linköping och Norrköping. Kom gärna fram och prata med oss!

När vi nu kommit in i den mörkare delen av året blir det extra viktigt att vara synlig i trafiken. En cykel utan belysning och reflexer är inte bara olaglig, utan också osynlig i mörker – och risken för att bli påkörd ökar markant. Likaså är det oerhört viktigt att ha reflexer som fotgängare.
– Många tror att man bara behöver har reflex på landet där det inte finns gatubelysning. Det är fel. Du syns ofta lika dåligt i staden om du inte har reflex. Många gånger till och med sämre, säger Ulf Lago, tillförordnad förbundsdirektör.

Tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner kommer vi på Räddningstjänsten Östra Götaland att finnas ute på stan den här veckan. Genom att uppmuntra dig som går förbi att använda cykellyse, fräscha reflexer och hjälm, vill vi sprida kunskap och öka säkerheten i trafiken.

Läs mer om varför du ska använda reflexer

Bättre cykelvägar ger också ökad säkerhet
Både i Linköping och i Norrköping arbetar man kontinuerligt med förbättringar för cyklister och fotgängare. Hastighetsbegränsningar, farthinder, cirkulationsplatser, och förbättrade gång- och cykelvägar är alla exempel på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Båda kommunerna satsar nu också mer på att halkbekämpa cykelbanor vintertid.
– I Linköping sopsaltas 10 mil gång- och cykelstråk med hjälp av fyra sopsaltarmaskiner, berättar Mikael Strindemo, trafikingenjör på Linköpings kommun.

I Norrköpings kommun har man sett en ökning av dem som väljer att cykla på vintern.
– Det mildare vädret kan förstås spela in, men att vi har ökat tillgängligheten och förbättrat underhållet av våra cykelvägar är tveklöst också en faktor, säger Johan Engström, trafikingenjör på Norrköpings kommun.