Syns du i höstmörkret?

Publicerad 5 november 2018 kl 10:48

I höstmörkret blir man nästan osynlig. Därför är det så viktigt att ha reflex och cykellyse när man rör sig i trafiken. För att belysa detta kommer vi tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner att finnas ute på stan och informera under vecka 45.

När vi nu kommit in i den mörkare delen av året blir det extra viktigt att vara synlig i trafiken. En cykel utan belysning och reflexer är inte bara olaglig, utan också osynlig i mörker – och risken för att bli påkörd ökar markant. Likaså är det oerhört viktigt att ha reflexer som fotgängare.
-Syns man inte, så finns man inte. Därför är det ett måste med reflex när mörkret fallit, säger Christofer Strandberg, inspektör..

Tillsammans med Linköpings och Norrköpings kommuner kommer medarbetare från oss på räddningstjänsten att finnas ute på stan den här veckan. Genom att uppmuntra dig som går eller cyklar förbi att använda cykellyse, fräscha reflexer och hjälm, vill vi öka både allas kunskap och bidra till en säkrare trafik.

Bättre cykelvägar ger också ökad säkerhet
Förutom belysning och reflexer finns det mycket annat som kan öka säkerheten för oskyddade trafikanter. I både Linköping och Norrköping arbetar man kontinuerligt med förbättringar i form av hastighetsbegränsningar, farthinder, cirkulationsplatser och förbättrade gång- och cykelvägar. Båda kommunerna satsar nu också mer på att halkbekämpa cykelbanor vintertid, så att det ska gå att cykla året om.

– I Linköping sopsaltas 10 mil gång- och cykelstråk med hjälp av fyra sopsaltarmaskiner, berättar Mikael Strindemo, trafikingenjör på Linköpings kommun. Vi håller också på att bygga två stycken cykellänkar, där vi prioriterar cykeln framför övriga trafikslag. Cykellänken binder samman Ryd respektive Skäggetorp med Linköpings innerstad. De är fem meter breda, tre meter för cykel och två meter för gående.
-I Norrköping jobbar vi med att förbättra framkomligheten för cyklister genom att separera gång- och cykeltrafik, särskilt på huvud-och pendlingsstråken, säger Sofie Axmacher, trafikplanerare i Norrköpings kommun. Nytt för i år är att vi infört ny cykelvägvisning med både riktning och tabellvisning på våra huvudvägnät för cykel i staden samt ytterkanterna.

Informerar på stan
På tisdag, onsdag och torsdag mellan klockan 16 och 18 finns medarbetare från oss och kommunerna ute på olika ställen i Norrköping och Linköping. Kom gärna förbi och prata!

Läs mer om reflexer här:

Reflexer