Syns du på cykeln i höst?

Publicerad 3 november 2015 kl 12:00

Att cykla året runt är bra för både hälsan, miljön och plånboken. Men utan belysning kan cyklandet bli riskfyllt. För att påminna om vikten av cykellyse och reflexer, kommer därför räddningstjänsten i samverkan med Polisen, Norrköpings kommun och Linköpings kommun att finnas ute på stan och informera under veckan.

Att cykla ska kännas tryggt och naturligt, oavsett väder och årstid. När vi nu kommer in i den mörkare delen av året blir det därför extra viktigt att vara synlig i trafiken. En cykel utan belysning och reflexer är inte bara olaglig, utan också osynlig i mörker – och risken för att bli påkörd ökar markant.

– Cykellyse och reflexer är en billig investering för att undvika olyckor. Det handlar dels om cyklistens egen säkerhet, men även att det blir säkrare för gående. Det kan vara svårt att hinna upptäcka en cyklist i mörkret, säger Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Tillsammans med Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Polisen Region Öst kommer räddningstjänsten återigen att finnas ute på stan den här veckan. Genom att uppmuntra förbipasserande att använda cykellyse, fräscha reflexer och hjälm, vill man öka såväl kunskapen som säkerheten i trafiken.

Både i Linköping och i Norrköping arbetar man kontinuerligt med förbättringar för cyklister och fotgängare. Hastighetsbegränsningar, farthinder, cirkulationsplatser, och förbättrade gång- och cykelvägar är alla exempel på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Båda kommunerna satsar nu också mer på att halkbekämpa cykelbanor vintertid.
– I Linköping sopsaltas 10 mil gång- och cykelstråk med hjälp av fyra sopsaltarmaskiner, berättar Per-Erik Hahn, cykelsamordnare på Linköpings kommun.

I Norrköpings kommun har man sett en ökning av de som väljer att cykla på vintern.
– Det mildare vädret kan förstås spela in, men att vi har ökat tillgängligheten och förbättrat underhållet av våra cykelvägar är tveklöst också en faktor, säger Johan Engström, trafikingenjör på Norrköpings kommun.

Läs mer om vårt trafiksäkerhetsarbete.