Säkrare vinter i stan!

Publicerad 14 januari 2016 kl 12:30

Nu är det verkligen vinter, något som inte bara innebär snö och minusgrader utan också en ökad risk för halkolyckor. 2013 fick sjukhusen i regionen till exempel in i snitt 22 halkrelaterade benbrott under perioden december-januari. Men det finns en hel del man kan göra för att undvika olyckor.

Tillsammans med Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Region Östergötland lanserar vi idag en gemensam kampanj, främst riktad mot fastighetsägare. Filmen ”Tillsammans halkbekämpar vi staden” illustrerar tydligt vad alla kan – och i vissa fall är skyldiga – att göra själva för att förhindra olyckor under vinterhalvåret. Det handlar till exempel om vad man som fastighetsägare har för ansvar när det gäller snöröjning och halkbekämpning. Det handlar också om att man ska tänka på hur man parkerar sin bil. Felparkerade bilar stör framkomligheten och gör det svårt för både snöröjningen och oss på räddningstjänsten, som måste kunna ta oss fram till rökluckor och brandposter. Dessutom måste utrymningsvägar vara fria från snö och is.

Vill du hjälpa till att bekämpa halkan?
Hämta gärna en sandpåse i Linköping eller Norrköping, och fyll den med sand. På så vis kan du göra dagens goda gärning genom att sanda på en hal plats.

  • I Linköping finns sandpåsarna i kundtjänst på miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, Drottninggatan 45 eller på Linköpings Turistbyrå i S:t Larsparken.
  • I Norrköping hittar du dem på turistbyrån, Källvindsgatan 1, och på Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21.

Mer information:
Snöröjning och sandning i Linköpings kommun
Vinterväghållning i Norrköpings kommun