Vår användning av skumvätska

Publicerad 18 mars 2014 kl 15:41

I olika nyhetsinslag idag rapporterar man om brandskum, så kallad skumvätska, som bland annat använts vid försvarets övningsplatser. Vissa former av skumvätska har använts och används även av räddningstjänsten. Den skumvätska som vi idag använder är dock den som ger minsta möjliga miljöpåverkan och vi undviker att använda skum i mesta möjliga mån.

Vi använder skumvätska främst vid räddningsinsatser men även vid enstaka övningar. Vid våra externutbildningar används däremot idag inget skum.

Tidigare användning av de skummedel som idag ifrågasätts, byggde på den tidens kunskap. Idag finns dock en annan kunskap och medvetenhet, och medlen har utvecklats för att bättre möta de krav bland annat vi inom räddningstjänsten ställer.

I den pågående planeringen av ett nytt utbildningscenter i Linköping, har vi möjlighet att bygga in bra åtgärder för att skydda miljön. Våra krav på att minimera miljöpåverkan kommer vara stora och anläggningen kommer ha en modern utrustning och teknik som bidrar till en säker hantering av olika släckmedel.

Det skummedel som vi använder idag heter ARC Miljö och levereras av Dafo Brand AB. I filen nedan beskriver Dafo själva brandvätska och dess innehåll.

Fluorerade-komponenter-i-brandskum.pdf