Vår beredskap i Valdemarsvik och Åtvidaberg fr o m 1 maj

Publicerad 16 mars 2017 kl 15:00

Vid våra stationer i Valdemarsvik och Åtvidaberg har en stor del av våra medarbetare tidigare sagt upp sig. Vår förhoppning är att vi ska få behålla dessa medarbetare men om det inte blir så måste vi planera för en fortsatt räddningstjänst med hjälp av förbundets samlade resurser. Du som invånare kommer oavsett vilket fortsätta få hjälp från oss när du behöver.

Från 1 maj (då de idag uppsagda slutar) planerar vi för att det alltid ska finnas ett heltidsbefäl och två heltidsbrandmän på plats dygnet runt. De kommer jobba på ett skiftschema och ha 90 sekunders beredskapstid. Det vill säga att de ska de vara på väg till din hjälp inom 90 sekunder från det att vi får ditt larm. Idag har vi sex personer i beredskap med en beredskapstid på fem minuter.

Färre brandmän men snabbare på plats
Vad innebär då detta för dig som kan komma att behöva vår hjälp? I och med att vi planerar för att ha personal på plats vid stationen dygnet runt, ökar våra möjligheter att kunna komma på plats snabbt och i många fall även starta en insats tidigare. Ofta är en första snabb insats vid olyckor effektivt för att få en så liten skada som möjligt.

De som kommer till din hjälp kommer vara tre personer i ett första skede. Om det behövs förstärkning larmas det samtidigt ut mer resurser från en närliggande station. En rutin vi dagligen har inom förbundet.

Tre kan göra skillnad
Tre personer kan naturligtvis inte göra lika mycket som sex personer. Men vid alla typer av olyckor är alltid snabba insatser viktiga för att effekterna ska bli så små som möjligt. Även ditt snabba agerande kan göra stor skillnad för utgången av en olycka. Många gånger har någon annan än vi redan gjort något innan vi kommer på plats vilket är mycket bra.

Vid vissa olyckor kan vi förstås göra mer om vi är flera personer. I det läge som vi nu befinner oss i, är dock den här bemanningen den lösning vi kan skapa med hjälp av förbundets samlade resurser. Du kommer inte vara utan räddningstjänst.

Olika metoder för att släcka bränder
För att släcka en brand använder vi flera olika metoder och hjälpmedel. Ibland kan vi behöva ta oss i in tät brandrök för att släcka en brand. Att jobba i tät brandrök med bland annat andningsskyddsutrustning, kallas rökdykning. Rökdykning är en av flera metoder som kan användas under våra insatser, men som inte behövs så ofta. Det är möjligt att göra livräddande insatser utan att rökdyka.

Många bränder är så pass utvecklade när vi kommer på plats att vi inte kan stoppa större skador, oavsett om vi är tre eller sex personer. Vid dessa fall använder vi dessutom personal från flera stationer.

Kraven på oss
Det finns idag inget krav på en viss bemanning vid våra räddningsstationer. Däremot finns krav på vissa förmågor och därför kan vi använda den lösning vi nu gör i Valdemarsvik och Åtvidaberg. Och dessa förmågor kommer vi leva upp till.

Vilken förmåga vi ska ha som räddningstjänst styrs av vårt handlingsprogram som antas av våra medlemskommuner.

Du kan läsa mer om kraven på våra förmågor i handlingsprogrammet som du hittar här.

Vi vill ha deltidsbemanning
Åter igen hoppas vi att vår planering med heltidspersonal i Valdemarsvik och Åtvidaberg inte ska behöva tas i bruk utan att de som tidigare har sagt upp sig kommer att vara kvar. Den lösning vi nu planerar för hoppas vi även kommer behöva vara tillfällig om vi behöver ta den i bruk.