Vi flaggar under Pride

Publicerad 31 juli 2020 kl 09:18

Fredag den 31 juli till söndag den 2 augusti genomförs en digital Pridefestival eftersom den ordinarie festen inte kan hållas som tidigare. Vi deltar förstås även i år, och gör det genom att hissa Prideflaggan på våra heltidsstationer i Linköping och Norrköping.

Eftersom det inte går att anordna en vanlig Pridefestival i år, körs en digital variant. Vi deltar förstås även i år och det gör vi genom att hissa Prideflaggan på våra heltidsstationer i Linköping och Norrköping.
– Vårt uppdrag är att driva en verksamhet som genomsyras av att alla människor är lika i värde och rättigheter, med rätt till personlig säkerhet. Då blir det självklart att också delta i Pridefestivalen, säger Ulf Lago, förbundsdirektör.

Under de tio år som förbundet har funnits har frågor om jämställdhet, likabehandling, mänskliga rättigheter och antidiskriminering varit mer och mer i fokus. Men arbetet tar aldrig slut utan fortsätter.
– Vi vill vara en räddningstjänst för alla och de här frågorna alltid finns högt upp på vår agenda, nu och för alltid, säger Ulf Lago. Vi står upp för rätten att vara den man vill och älska den man vill.

Under åren vi har gjort flera utbildningsinsatser för att öka kunskapen och förståelsen för frågorna men också successivt anpassat lokaler och utrustning så att de passar olika människor. Även om andelen kvinnor i verksamheten ökat bland såväl heltidsanställda som deltidsbrandmän, finns mycket kvar att göra och att vinna. Och vinnare vill vi ju alla vara, tillsammans!