Vi fyller inte sinade brunnar

Publicerad 12 oktober 2016 kl 12:38

De senaste dagarna har vi fått in frågor om vi kan hjälpa till med att fylla sinade vattenbrunnar. Media har även uppmärksammat problemet som vissa ägare av privata brunnar har.

Vi hjälper dock inte till med detta, beroende på att vi inte har rent vatten i våra tankar. Våra tankbilar är inte godkända för att transportera dricksvatten och det finns en risk att vatten har stått länge i tankarna. Risken för bakterier i vatten från oss är med andra ord stor och vi vill inte bidra till att människor eller djur blir sjuka.

Det råd vi kan ge dig som är i behov av vatten är i stället att ringa lokala åkerier eller din kommuns vattenförsörjning (till exempel Tekniska verken i Linköping eller Norrköping Vatten och Avfall).