Vi gör utskick om farliga verksamheter

Publicerad 3 september 2021 kl 08:44

Nästa vecka får du som bor i Norrköpings kommun eller delar av Linköpings tätort hem en folder från oss. Den handlar om de farliga verksamheter som ligger i din närhet, vilka ämnen de hanterar och vilka risker det innebär ifall det skulle brinna eller ske ett utsläpp där. 

Om du bor i Norrköpings kommun eller i vissa delar av Linköpings tätort, kommer du under nästa vecka få en folder från oss hem i brevlådan. Foldern har rubriken ”Är du beredd?” och innehåller information om de så kallat ”farliga verksamheter” och ”Seveso-verksamheter” som finns i din närhet. Den visar var de finns, vilka farliga ämnen de hanterar och vad som kan hända med dessa ämnen vid en brand eller ett utsläpp.

Vi genomför denna informationskampanj eftersom det finns lagkrav för både företagen som äger de farliga verksamheterna, och för de kommuner där verksamheterna finns. Vi på räddningstjänsten samarbetar med företagen och företräder kommunerna, och därför genomför vi denna kampanj i samarbete med dem.

Alla medverkande företag är lika måna om säkerheten som vi på räddningstjänsten är, men det är ändå viktigt att du som privatperson känner till riskerna som finns – även om de är små, i vissa fall minimala för allmänheten.

Även om det kan verka skrämmande med uttryck som ”farliga verksamheter” och ”farliga ämnen” kan du  känna dig trygg i att veta att både företagen själva och vi räddningstjänsten har bra koll på säkerheten. Vi, länsstyrelsen och kommunerna jobbar tillsammans med företagen med att förebygga olyckor på verksamheterna. Vi övar, planerar insatser och samverkar för att kunna hantera eventuella olyckor, så att konsekvenserna blir så små som möjligt.

I foldern som skickas ut nästa vecka kan du även läsa om hur VMA, viktigt meddelande till allmänheten, fungerar och hur du på olika sätt – radio, tv, sms, ”Hesa Fredrik” – kan få reda på att en olycka har inträffat. Du kan även läsa om enkla sätt att skydda dig.

rtog.se/seveso finns information om samtliga farliga verksamheter och ”Seveso-verksamheter” i kommunerna. Här finns också grundläggande information om ämnet på flera språk och på lättläst svenska.

Utöver de företag som är med i foldrarna (en för Norrköping och en för Linköping) finns ytterligare ett antal verksamheter som lyder under samma lagkrav. Men eftersom de ligger utanför tätorterna och inte i närheten av där allmänheten vistas, presenteras de inte i foldern. Du kan dock läsa om alla verksamheter här:

Seveso och farliga verksamheter

Om du har frågor om vårt utskick, är du välkommen att höra av dig via e-post: info@rtog.se