Vi har äldre i fokus

Publicerad 4 oktober 2017 kl 11:15

Igår medverkade vi under Äldredagen i Söderköping, och just nu, kl 10-12, finns vi och Norrköpings kommun på plats i Eneby och Vilbergen centrum för att informera och svara på frågor om fallprevention, säkerhet och stöd från kommunen för personer över 65 år.

Ett av våra mål är att öka säkerheten i boendemiljöer. Där ingår inte bara att minska risken för bränder – utan även för fallolyckor, som är den vanligaste typen av olycka som inträffar i hemmet. Därför jobbar vi bland annat för att människors kunskap om olycksrisker och hur man ska agera vid olyckor i boendet ska öka.

Läs mer om Norrköpings kommuns aktiviteter under kampanjveckan.