Vi inventerar brandskydd i radhus

Publicerad 25 juni 2015 kl 14:14

Vi har nyligen dragit igång ett projekt där vi inventerar brandskyddet i radhus i Norrköping och Linköping. Bakgrunden till det hela är ett antal radhusbränder runt om i landet. Genom att förebygga och åtgärda brister kan vi tillsammans minska risken för bränder.

Här kan du läsa mer om projektet.