Vi fortsätter inventera radhus

Publicerad 14 juni 2016 kl 15:35

Under sommaren 2015 påbörjade vi på räddningstjänsten ett projekt där vi inventerade så kallat byggnadstekniskt brandskydd i radhus. Bakgrunden till projektet är tidigare uppmärksammade radhusbränder runt om i landet, som gjort att vi vill skapa oss en uppfattning om hur det ser ut i vårt område. Nu i sommar fortsätter vi projektet. Genom att hitta eventuella brister i radhusen kan vi hjälpa de boende att få ett säkrare hem.

Under inventeringen har vi uppmärksammat att det finns allvarliga brister i många radhus som vid bränder kan leda till omfattande egendomsskador. Brister som uppmärksammats är ventilerade takfötter, bristfälliga brandcellsavskiljande väggar på vinden samt lätta konstruktioner i vindsbjälklag och takstolar. Dessa brister innebär att en brand kan spridas via takfoten upp till vinden och därefter ned till andra lägenheter, betydligt snabbare än det krav på 60 minuters brandmotstånd mellan olika lägenheter som finns.

I sommar fortsätter alltså vårt arbete med att identifiera radhuslängor med brister i det byggnadstekniska brandskyddet. Detta kommer vi att göra genom slumpvis utvalda besök i radhusbostäder i våra medlemskommuner.

Läs mer om projektet här.