Vi kollar brandskyddet i radhus

Publicerad 2 juli 2018 kl 13:13

Under sommaren fortsätter vi vårt arbete med att kontrollera hur brandskyddet ser ut i radhus. Vi är främst i Linköping, men även i Norrköping, och gör besöken.

Bakgrunden till att vi gör dessa kontroller är tidigare års uppmärksammade radhusbränder runt om i landet, som har gjort att vi vill skapa en uppfattning om hur det ser ut i vårt område. Genom att hitta eventuella brister i radhusen kan vi hjälpa dig som bor i radhus att få ett säkrare hem.

Vid de kontroller som vi har gjort de senaste åren, med undantag för förra sommaren, har vi uppmärksammat att det finns allvarliga brister i många radhus, brister som vid bränder kan leda till omfattande egendomsskador. De brister som uppmärksammats är ventilerade takfötter, bristfälliga brandcellsavskiljande väggar på vinden samt lätta konstruktioner i vindsbjälklag och takstolar. Dessa brister innebär att en brand kan spridas via takfoten upp till vinden och därefter ned till andra lägenheter, betydligt snabbare än det krav på 60 minuters brandmotstånd mellan olika lägenheter som finns.

I sommar fortsätter vi nu göra dessa kontroller och vi informerar via lappar i brevlådan inför våra kommande besök. Har du frågor om våra besök eller brandskydd i radhus är du välkommen att höra av dig till våra kollegor Nerma Hajić på 010-480 41 24 eller Johannes Nordberg på 010-480 41 39.