Vi ses och syns i mörkret!

Publicerad 7 november 2016 kl 10:42

Att cykla året runt är bra för både hälsan, miljön och plånboken. Men utan belysning kan cyklandet bli riskfyllt. För att påminna om vikten av cykellyse och reflexer, kommer vi därför, tillsammans med Polisen, Norrköpings kommun och Linköpings kommun att finnas ute på stan och informera under veckan.

Att cykla ska kännas tryggt och naturligt, oavsett väder och årstid. När vi nu kommer in i den mörkare delen av året blir det därför extra viktigt att vara synlig i trafiken. En cykel utan belysning och reflexer är inte bara olaglig, utan också osynlig i mörker – och risken för att bli påkörd ökar markant.
– Cykellyse och reflexer är en nödvändighet för säker cykling i mörkret. Gående och cyklister samsas mer och mer om samma utrymme, vilket gör att både cyklister och gående behöver se och synas, säger Ulf Lago, biträdande förbundsdirektör.

Tillsammans med Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Polisen Region Öst kommer vi återigen att finnas ute på stan den här veckan. Genom att uppmuntra förbipasserande att använda cykellyse, fräscha reflexer och hjälm, vill vi öka såväl kunskapen som säkerheten i trafiken.

Både i Linköping och i Norrköping arbetar man kontinuerligt med förbättringar för cyklister och fotgängare. Hastighetsbegränsningar, farthinder, cirkulationsplatser, och förbättrade gång- och cykelvägar är alla exempel på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Båda kommunerna satsar nu också mer på att halkbekämpa cykelbanor vintertid.
– I Linköping sopsaltas 10 mil gång- och cykelstråk med hjälp av fyra sopsaltarmaskiner, berättar Mikael Strindemo, trafikingenjör på Linköpings kommun.

I Norrköpings kommun har man sett en ökning av de som väljer att cykla på vintern.
– Det mildare vädret kan förstås spela in, men att vi har ökat tillgängligheten och förbättrat underhållet av våra cykelvägar är tveklöst också en faktor, säger Johan Engström, trafikingenjör på Norrköpings kommun.

Läs mer om trafiksäkerhet här.