Vi söker en chefsekonom!

Publicerad 25 april 2018 kl 09:20

Är du duktig på att hantera och kommunicera allt som handlar om budgetarbete, redovisning, uppföljning, investeringar och pensioner? Eftersom vår nuvarande chefsekonom snart ska gå i pension, söker vi nu en ny chefsekonom med totalansvar för organisationens hela ekonomiprocess, från budget till årsbokslut.

I arbetsuppgifterna ingår såväl redovisning som uppföljning, controlling, investeringar, hantering av pensioner och försäkringar samt internkontroll. Stort fokus ligger på att vidareutveckla engagemang och förståelse för ekonomifrågorna i organisationen och du jobbar nära de budgetansvariga cheferna.

Som chef för ekonomifunktionen arbetar du såväl strategiskt med frågor i ledningsgruppen och rapportering till den politiska direktionen, som mer operativt med direkt stöd ute i verksamheten.

Ett stort fokus i uppdraget kommer ligga på att vidareutveckla engagemang och förståelse för ekonomifrågor så att vi fortsätter ge våra invånare mesta möjliga räddningstjänst för varje skattekrona.

Läs hela arbetsbeskrivningen och ansök här.