Vi utbildar ensamkommande barn

Publicerad 18 november 2015 kl 16:07

Alla människor har rätt till samma säkerhet oavsett var de bor. Därför utbildar vi nu ensamkommande barn och ungdomar i brandsäkerhet. Samtidigt skapas förhoppningsvis nya och givande relationer.

I och med att många nya boenden följer i spåren av antalet människor som flyr till Sverige, vill vi som räddningstjänst hjälpa till med att skapa så säkra boenden som möjligt. I ett första steg besöker nu fem brandmän de boenden för ensamkommande barn och ungdomar som finns i vårt område, det vill säga Norrköpings, Linköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.

Vid sina besök får barnen och ungdomarna en utbildning i brandsäkerhet, exempelvis hur man släcker en brand i olja, hur brandvarnare fungerar och ska användas och hur man utrymmer om det behövs. Besöken avslutas med att barnen och ungdomarna får prova på att själva släcka en brand med brandsläckare.

– Eftersom de här barnen och ungdomarna kommer utan föräldrar känner vi att vi vill göra vad vi kan för att ge dem en kunskap om sin egen säkerhet, förklarar Mikael Skoog, chef för stationsorganisationen. Genom att träffa dem vill vi även visa hur vi jobbar och vad svensk räddningstjänst står för och kan hjälpa till med.

– Så här långt har vi bara haft positiva upplevelser av våra besök och vi märker att behovet av vår kunskap finns, säger Mikael Skoog. Det uppstår lite kulturkrockar ibland, men det ger samtidigt möjlighet till nya lärdomar. Vi blir ofta mottagna av leende ungdomar!

PilYtterligare information:

  • De boenden som besöks ligger i Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner.
  • Eftersom barnen och ungdomarna går i skolan dagtid görs besöken företrädesvis på kvällar och helger.
  • Arbetet som nu pågår har nyligen startat och kommer i ett första skede att pågå till jul.

Senaste nyheterna

Se fler nyheter

Senaste nyheterna

Se fler nyheter