Brandombud repetition

De senaste åren har bränder inträffat inom kommunen som gjort att hela eller delar av verksamheter fått läggas ned eller flyttas. Förutom mänskligt lidande drabbas verksamheterna av stora störningar och kommunen lider ekonomisk skada. En välutbildad personal är arbetsgivarens största resurs för att minska antalet bränder och tillbud. Kursen vänder sig till personer som har gått kursen för brandombud.

Målsättning

Kursdeltagaren ska kunna fullgöra sin roll som brandombud på sin arbetsplats genom att veta hur man förebygger brand och hur man ingriper på rätt sätt om en brand trots allt skulle inträffa. Deltagarna ska också ges förutsättningar att kunna bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Kursinnehåll

  • Lagar och förordningar
  • Systematiskt Brandskyddsarbete
  • Tekniska brandskyddsåtgärder
  • Grundläggande brandkunskap
  • Praktiska släckövningar

Omfattning

En dag.

Anmälan

Ring oss på telefon 010-480 41 40.

Det går också bra att mejla på utbildningar@rtog.se