Företagsanpassad brandskyddsutbildning

color-red

Begränsat kursutbud på grund av corona

Vi på Räddningstjänsten Östra Götaland vill som organisation vara med och bidra till att coronaviruset, covid-19, ska få så långsam smittspridning som möjligt i vår region. Därför genomför vi nu begränsat med utbildningar.

Vi har valt att endast genomföra utbildningar som kan ha en samhällspåverkan över en längre tid.
Just nu genomför därför vi endast Heta-Arbeten utbildningar.

Samhällsläget runt covid-19 ändras hela tiden så kontakta gärna våra bokningsansvariga om ni har frågor som berör er organisations utbildningsplanering: utbildningar@rtog.se eller 010- 480 41 04.

Kursen vänder sig till kommuner, företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagarna får en grundläggande utbildning i brandskydd som är anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.

Målsättning

Kursdeltagarna ska efter genomgången kurs vara medveten om riskerna vid en brand, hur man förebygger brand samt vikten av en snabb och säker utrymning. Deltagarna ska kunna släcka brand i kläder och vara väl förtrogna med den släckutrustning som finns på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • Brands uppkomst
  • Brandförlopp
  • Alarmering
  • Utrymning
  • Förebyggande brandskydd
  • Åtgärder vid brand
  • Praktiska släckövningar med bl a handbrandsläckare

Omfattning

Kursen omfattar 3,5 timmar.

Anmälan

Anmälan görs via 010-480 41 04, där du även kan få mer information.

Det går också bra att mejla på susanne.palmgren[at]rtog.se