Ska du elda?

Varje vår får vi rycka ut och släcka gräs-, vass- och skogsbränder som har spridit sig. Ofta beror det på att man eldat vid olämpligt väder eller att säkerhetsutrustning saknats. En liten eld kan nämligen snabbt bli en stor brand om man inte är förberedd.

Vill du bränna av ett område eller elda trädgårdsavfall, är grundregeln att det inte är tillåtet inom tätbebyggt (detaljplanerat) område. Dessutom skiljer sig kommunerna åt när det gäller bestämmelser kring eldning. Om du ska elda utanför tätbebyggt område, är det viktigt att du är mycket försiktig. Och gör det aldrig ensam. Tänk även på att välja en dag då det är så vindstilla som möjligt så att inte vinden gör att du tappar kontrollen över elden.

Se till att ha släckutrustning tillgängligt, exempelvis krattor och vattenslang. Ha även tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma oss om du skulle behöva.

Om du ska elda (utanför tätbebyggt område), kontrollera då först att din kommun tillåter eldning där du bor. Om det är okej, kontakta oss på räddningstjänsten. På så vis känner vi till att elden är kontrollerad och vet vad det gäller om någon larmar om brandrök. Här hittar du ett formulär där du enkelt anmäler att du ska elda.

Varje kommun har regler för vad som gäller kring eldning inom kommunen. Läs mer här om vad som gäller i just din kommun.