Heta arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken. De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare.

Innan Heta Arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade: tillståndsansvarig, brandvakt och hetarbetare. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat. Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Hetarbetaren är den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra arbetet krävs ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten ska utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Målsättning

Kursens övergripande målsättning är att säkerställa att deltagarna får kunskaper för att kunna förebygga brand vid heta arbeten samt att deltagarna ska kunna tillämpa de säkerhetsregler som gäller vid heta arbeten.

Kursinnehåll

  • Lagar och försäkringsvillkor
  • Organisation och ansvar
  • Brandkunskap
  • Tillståndslistan
  • Riskbedömning vid Heta Arbeten
  • Förebyggande brandskydd
  • Släckredskap, teori samt praktisk övning
  • Säker gashantering och larmning
  • Repetitionsfrågor inför prov

Omfattning

En dag.

Övrigt

Lunch och fika ingår, kursmaterial tillhandahålls. Certifikat som gäller fem år utfärdas efter godkänd utbildning.

Anmälan

Anmäl dig direkt via webben här