Trafik

Några av de vanligare olyckorna vi blir larmade till är trafikolyckor. Därför vet vi hur illa det kan gå om vi inte tar hänsyn till varandra och tänker efter före. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga i trafiken precis som vi vill att alla ska ha trygga och säkra hem.

Det finns några mycket enkla råd för att vi ska minska på skadorna i och från trafiken:

  • Alltid rätt hastighet!
  • Alltid bälte!
  • Alltid nykter!

Om alla höll rätt hastighet, använde bälte och aldrig körde alkohol- eller drogpåverkade skulle betydligt många färre skadas i trafiken. Följ dessa enkla råd så undviker du att skada någon annan och ha det på ditt samvete.

Alltid rätt hastighet

Om alla håller rätt hastighet på våra vägar kan antalet skadade och döda minska. Trafikverket säger till exempel att hela 125 liv kan räddas varje år med rätt hastigheter. Samtidigt kan vi minska de skadliga koldioxidutsläppen med cirka 700 000 ton. Det motsvarar utsläppen från 240 000 personbilar!

Att bara köra några kilometer för fort kan få allvarliga konsekvenser samtidigt som tidsvinsten oftast inte är så stor. Kör du tio mil så tjänar du knappt sju minuter om du ligger i 100 km/h istället för 90 km/h. På samma sträcka tjänar du fyra och en halv minut eller åtta och en halv minut om du kör i 120 km/h eller 130 km/h på en 110-väg.

Skadorna kan däremot bli både allvarliga och dödliga ju högre hastigheten är, särskilt om du skulle köra på någon. En fotgängare som blir påkörd av en bil i 50 km/h överlever cirka två gånger av tio. Vid 30 km/h är det nio av tio människor som överlever.

Rätt hastighet räddar både liv och miljö!

Alltid bilbälte – till stor som liten

Att inte använda bälte i ett fordon är att riskera sitt eget liv. Oavsett om du har airbag i din bil eller inte, så är bilbältet en viktig livförsäkring. Cirka nio av tio använder bilbälte men hälften av alla som dör i trafiken saknar bilbälte. Det innebär att tio procent av bilisterna står för femtio procent av alla dödsfall.

Bilbältet ska alltid klicka, även om du bara ska åka en kort bit. Även vid låga hastigheter kan du nämligen få stora skador själv om du inte använder bältet.

Tänk även på att använda bältet på rätt sätt. Det ska till exempel inte läggas under armen för att det är obekvämt att ha det över bröstet. Vid en olycka kan då bältet orsaka andra skador.

Alltid barnstol till barnen

Barn ska alltid färdas med särskild säkerhetsutrustning, exempelvis barnstol eller bälteskudde. Mindre barn ska färdas bakåtvända upp till minst fyra års ålder och större barn ska sitta på bälteskudde för att de ska komma upp i rätt höjd så att inte bältet skadar dem om du behöver bromsa in kraftigt.

Chansa aldrig med värdefulla barn i bilen. Du skulle aldrig förlåta dig om något hände och du visste med dig att du hade slarvat med deras säkerhet!

Hos NTF och Trafikverket hittar du bra information om hur dina eller lånade barn färdas säkert i bilen:

NTF och bilbarnstolar
Trafikverket och bilbarnsstolar

Alltid nykter!

Droger av olika slag hör aldrig hemma i trafiken. Med droger i kroppen blir du både en sämre och en farlig förare. Ditt omdöme försämras och du får svårare att värdera risker rätt. Även din reaktionsförmåga påverkas så att du uppfattar faror för sent eller fattar ödesdigra beslut. Med alkohol eller droger i kroppen är du en stor fara för både andra och dig själv om du sätter dig bakom ratten.

Med alkohol i kroppen försämras även din synförmåga eftersom ögonens möjlighet att samarbeta försämras av alkoholen i blodet. I mörker blir även ditt mörkerseende sämre. Dessutom gör alkohol att du inte märker när tröttheten smyger sig på och risken ökar att du ska somna bakom ratten.

Varje dag görs det minst 15 000 resor med personer som är onyktra i Sverige. Det betyder att vi har väldigt många farliga trafikanter kring oss.

I Sverige är gränsen för rattfylleri 0,2 promille alkohol i blodet, eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften. Det hårdaste straffet vid rattfylleri är vare sig böterna eller fängelsestraffet du kan få. Det är istället att leva med de skador du kan orsaka eller de liv du kan ta på ditt samvete.

Här kan du läsa mer om alkohol och droger i trafiken:
Alkohol och droger