Vattensäkerhet

Drunkningsolyckor

I Sverige drunknar ungefär 112* personer varje år, det vill säga nästan en människa var tredje dag. Drunkningsolyckorna delas upp i badolyckor, båtolyckor, isolyckor, fiskeolyckor och övriga drunkningsolyckor.

Flera av de omkomna i badolyckor är äldre män. Båtolyckor är sammankopplade med väder och beräkningar visar att mer än hälften hade räddats om de använt flytväst. De flesta bad- och båtolyckor inträffar i mindre sjöar och vattendrag. I kategorin fiskeolyckor saknar de flesta som omkommer flytväst och säkerhetsutrustning samtidigt som många av dem också fiskade ensamma utan sällskap.

*Medeltalet för drunkningar var 112 för åren 2000-2019, källa: Svenska livräddningssällskapet

color-yellow

Drunkning och alkohol

Bland vuxna är det fler män än kvinnor som drunknar och drunkning är ofta associerat med alkoholkonsumtion. Rättsmedicinalverkets statistik för 2020 visade att cirka 32 procent av alla som drunknade under förra året hade alkohol i kroppen. I hela 20 procent av fallen förekom det mer än 2 promille alkohol i blodet.

color-grey

Många kan inte simma så bra som de tror

En undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Svensk Simidrott, visar att 86 % i åldern 18 år eller äldre, tror sig vara simkunniga. Av dem som är simkunniga är det dock bara 14 % som har testat att simma 200 meter eller längre sedan förra sommaren.

Äldre män omkommer oftare

Nästan 90 procent av dem som drunknar är män, inte allt för sällan med alkohol i kroppen. Men alkohol och båtliv är inte en vinnande kombination. Den är livsfarlig – och olaglig. Gränsen för sjöfylleri går vid 0,2 promille. Den finns för att du som är på sjön ska kunna undvika olyckor, och hantera dem om de ändå inträffar.

Om du som läser detta är en medelålders eller äldre man – känn dig träffad. Du är nämligen den genomsnittlige sjöfylleristen. Så tänk på några saker nästa gång du ger dig ut i en båt: Att små mängder alkohol räcker för att betydligt försämra din reaktionsförmåga. Att du kan åka fast för sjöfylleri även om du låter någon annan köra din båt. Och framför allt – att valet att köra båt berusad kan vara det sista valet du gör.

Fokus på barnen

Sociala medier, mobilspel och mejlen. Allt för många föräldrar har mer koll på mobilen än på sina barn vid badplatser. Men för ett badande barn är din uppmärksamhet livsviktig. När en olycka sker, kan varje sekund innebära skillnaden mellan liv och död.

I Sverige drunknar ca tio* barn varje år, vid badplatser, trädgårdspooler och liknande. Ofta till följd av att tillsynen brustit eller att barnen saknat flythjälpmedel. Men det är inte svårt att ha en säkrare badsommar. Börja med att lägga ifrån dig mobilen och ha koll på barnen istället.

*Medeltalet för drunkningar bland barn var 9 för perioden 2010–2019, källa: Svenska livräddningssällskapet

Drunkningar sker snabbt och tyst.

Till skillnad mot vad många tror, så varken plaskas det eller skriks när barn (och vuxna) drunknar. Drunknande människor orkar oftast inte ropa på hjälp eller vifta med armarna. Drunkning är bland de vanligaste dödsolyckorna bland barn, och väldigt många av dem sker i närheten av vuxna som brustit i uppmärksamhet.

Det är alltid du som förälder som ansvarar för ditt barns säkerhet.

flytwebFlytvästen – en livräddare!

Tajta badbyxor och annat badmode i all ära, men det finns bara ett plagg som kan rädda ditt liv på sjön, flytvästen. En flytväst är en billig livförsäkring som alla borde bära på sjön. Ändå är det bara 60 procent av alla vuxna som gör det. Undersökningar visar att åtta av tio som drunknat när de fallit överbord, skulle klarat sig om de burit flytväst.

Även vid fiske, från till exempel klippor, kan en flytväst ge extra trygghet. Små barn kan också gärna använda flytväst när de badar, givetvis i kombination med ständig tillsyn.

Visste du att 90 procent av befolkningen i Linköping och Norrköping tycker det är viktigt att ha flytväst, men att bara 60 procent använder flytväst?

Har du inte behov att äga en flytväst kan du hyra den hos oss, för bara en tia per dygn och flytväst! De finns i alla storlekar för barn och vuxna och även för hunden! Läs mer på sidan Hyr flytväst hos oss.

color-yellow

Tips för säkra bad:

 • Bada alltid tillsammans med någon!
 • Meddela alltid var du ska bada och när du tänker komma tillbaka!
 • Spring inte på bryggor – du kan halka!
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!
 • Simma längs med stranden!
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet!
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar!
 • Lek inte med livräddningsmateriel!
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd!

 TÄNK PÅ!

 • Använd alltid flytväst!
 • Använd aldrig alkohol när du är på sjön!
 • Sitt alltid ner i båten och placera er så att båten alltid är i balans!
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet!
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp denne i aktern på båten!

 Om olyckan ändå är framme, ring alltid 112 och berätta:

 • Vad som har hänt.
 • Hur många som är i fara/skadade.
 • Ditt namn.
 • Vilket telefonnummer du ringer ifrån.
 • Vilken adress olyckan skett på.
 • Hur vi tar oss till olycksplatsen (vägbeskrivning)?
 • Om du kan du möta och visa vägen?

Checklista säkra bad

Lär dig vattenlivräddning