Tillsyner

Inom räddningstjänsten jobbar vi bland annat för att alla ska kunna vistas i byggnader och anläggningar utan att behöva oroa sig för att skadas vid en brand. Huvuddelen av detta arbete görs genom våra tillsyner och genom vår medverkan då man planerar och bygger hus. Vi ger även tillstånd till dem som hanterar brandfarliga och explosiva varor. Som en säkerhetsaktör vill vi vara med och forma säkerheten i vår omgivning.

För att det ska finnas trygga lokaler och verksamheter gör vi olika former av tillsyner. Varje år fokuserar vi på några utvalda områden, exempelvis skolor, vårdinrättningar eller restauranger.

Ett tillsynsbesök börjar oftast med att vi tittar på hur brandskyddet är dokumenterat och vilka rutiner för kontroller och utbildning som finns, vi kontrollerar då ert systematiska brandskyddsarbete. Därefter går vi en runda i lokalerna eller anläggningen för att göra stickprovskontroller på det byggnadstekniska brandskyddet i form av t.ex. dörrar, väggar och utrymningsmöjligheter. Efter tillsynsbesöket kommer du få ett protokoll från vår tillsyn, om bristerna anses allvarliga kan ett föreläggande utfärdas. Ett tillsynsbesök debiteras enligt våra taxor.

Utöver brandtillsyner av verksamheter, kontrollerar vi även livräddningsutrustning vid utvalda badplatser eftersom ett av våra mål är att förhindra drunkningsolyckor. Detta görs inför sommarsäsongen och sommartid. Vi gör dessutom tillsyner av verksamheter som hanterar explosiva varor i form av fyrverkeriprodukter eller brandfarliga varor som tändvätska och spolarvätska.

Tillsynsplan RTÖG 2023