Grilla

Sommar och sol lockar gärna till grillning. Och vad vore en svensk sommar utan att ha kunnat tillaga sin mat över grillen eller den öppna elden? Med rätt kunskap blir förhoppningsvis din grillstund precis som trevlig som du hoppas. Här delar vi med oss av lite råd.

Tändvätska

Vill du av någon anledning inte använda tändgaffel, -klossar eller de andra alternativen som idag finns till tändvätska, så tänk på att använda tändvätskan med försiktighet.

Spruta på den volym tändvätska som bruksanvisningen anger. OBS! ANVÄND inte T-röd, bensin eller andra brännbara vätskor. De flesta tändvätskor ska fördelas över hela ytan och sugas in i kolen under ett antal minuter. Då är kolen lättare att tända för att sedan brinna lugnt. Spruta aldrig tändvätska på en öppen eld! Då kan du skapa en livsfarlig brandfackla av din tändvätska.

Stäng flaskan och ställ den på ett säkert avstånd från grillen.

Efter grillningen

Tänk på att askan kan vara varm många timmar efter att du har slutat grilla. Se till att släcka kolen ordentligt med vatten och släng aldrig askan i vanliga sopkärl. Risken är stor att kolen är varm en lång stund och att det börjar brinna flera timmar efter att du slutat grilla. Lägg kolen i ett kärl av metall och placera kärlet på obrännbart underlag.

Står din grill på en altan eller annat trädäck finns även en risk att glöd ramlar ner på och under trägolvet långt efter att du slutat grilla. Ha därför lock till din grill eller ställ den på ett underlag som inte kan börja brinna när du har slutat grilla.

Gasolgrill

Kolla CE-märkning

När du köper en gasolgrill är det viktigt att du kollar att den är CE-märkt. Märkningen är en garanti för kvalitet.

Årlig säkerhetskontroll

Slangen mellan gasolbehållaren och grillen åldras av väder, vind och sol. Kontrollera den därför inför varje grillsäsong. Böj på slangen. Om sprickor syns – byt den.

Placering

Placera inte grillen för nära antändbart material, som trädgårdsmöbler, parasoll, vindskydd eller husfasad.

Använd rätt delar

Var noga med att endast använda slangar och reservdelar som är avsedda för gasol.

Montera reducerventil

När du monterar reducerventilen på större gasolbehållare, tänk på att ventilen är vänstergängad. Skruvar du åt fel håll kan gängorna skadas och anslutningen bli otät.

Håll avståndet mellan delarna

Se till att slangen mellan gasolbehållaren och grillen inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan då få värmeskador och börja läcka med en brand som följd.

Ställ inte gasolflaskan under grillen

Om gasolflaskan kommer för högt upp mot själva grillen kan värmen från grillen värma upp gasolslangen eller gasolbehållaren, som då kan få för hög temperatur. Detta kan medföra att slangen börjar läcka eller att trycket i behållaren blir så högt att säkerhetsventilen löser ut och gasolen strömmar ut. Utströmmande gasol kan antändas.

Gör läcktest

Om du misstänker gasolläckage, använd läckspray eller tvållösning för att hitta läckan. Spraya eller pensla tvållösningen på skarvar och anslutningar. Om det kommer bubblor finns det en läcka som måste åtgärdas innan grillen används.

Rengöring

Glöm inte att rengöra grillen från fett för att minska brandrisken.

Får jag grilla på balkongen?

Att grilla på balkongen är inte förbjudet enligt lag, men däremot kan din fastighetsägare eller bostadsrättsförening ha ett eget förbud mot det.

Om du får lov att grilla på balkongen där du bor, så rekommenderar vi att du använder en elgrill i stället för en kol- eller gasolgrill, eftersom det är större risk att kol- och gasolgrillar orsakar en brand.

Frågan kring grillning på balkongen är också en miljö- och hälsofråga. Miljökontoret i Linköpings kommun anser till exempel generellt att grillning på balkong, altan eller inom sluten gård är olämpligt om man bor i flerfamiljshus. Läs mer här.