Vid utryckning

När våra bilar körs med blåljus och sirener på har vi alltid mycket bråttom. För att vi ska kunna hjälpa den som larmat oss så fort som möjligt, måste du hjälpa till och underlätta för oss att komma fram i trafiken.

Bromsa inte!

När du ser att vi närmar oss ska du inte börja bromsa hastigt. Det kan orsaka nya olyckor. Lätta däremot på gasen och styr in så långt du kan mot höger och sakta in. Finns det en ficka, som exempelvis en mötesplats eller busshållplats, kan du styra in i denna.

Fast i bilkö?

Står du fast i en bilkö kan det vara stressande att se att vi är på väg och inte kunna komma undan. Men, om alla kör en billängd framåt och styr hårt åt kanten kan man ofta skapa fri plats åt oss. Om chauffören i utryckningsfordonet märker att det är svårt för bilister att skapa fri väg kan hen tillfälligt stänga av sirenen för att minska stressen. Det betyder alltså inte att det inte längre är bråttom, bara att vi vill undvika att stressa förare.

Vid rött ljus

Står du vid rött ljus kan det vare en knepig situation. Om du kör mot rött ljus gör du det på egen risk. Men om du kör fram en billängd förbi stopplinjen och samtidigt svänger hårt åt sidan och stannar där, räcker ofta detta. Ta bara inga onödiga risker för att släppa fram våra fordon. Vi vill inte skapa nya olyckor!

Vajerräcke (trefilsväg)

Om du blir stående i kö på en väg med vajerräcke där det endast finns en fil, och ser att vi närmar oss bakifrån, är det mycket viktigt att du kör så långt åt höger som möjligt. Om bilister väljer att köra åt olika håll kommer vi inte fram.

Var vaksam!

Vi väljer alltid den mest framkomliga vägen, exempelvis genom korsningar, så var vaksam även om du har grönt ljus! Och tänk på att det kan komma fler utryckningsfordon.