Verksamhetsidé

  • Vi är en aktiv och pådrivande kraft i regionen, som tillsammans med andra skapar ett säkrare samhälle – dygnet runt, året runt.
  • Vi ökar människors förutsättningar att förhindra och agera vid olyckor och kriser i samhället.
  • Vi står ständigt beredda att rädda människor, egendom och miljö vid olyckor och kriser i samhället.