Årskurs 4

Alla klasser i årskurs 4 i våra medlemskommuner (Linköping, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg) erbjuds en säkerhetsutbildning. Den sker på plats i respektive skola. Här lär sig barnen att förstå hur en brand kan uppstå, hur snabbt den kan spridas och riskerna med att leka med eld. Vi pratar också om hur det är att arbeta inom räddningstjänsten.

Vårt huvudsyfte i årskurs 4 är att sprida ett enklare säkerhetsbudskap men även att skapa en förståelse för och insikt i våra yrken för killar och tjejer.

Utbildningen tar ca 1,5 timma och är gratis.