Aktuella upphandlingar

color-yellow

Här hittar du våra aktuella avtal och pågående upphandlingar:

”Offentlig upphandling innebär att en upphandlande myndighet köper, hyr eller på annat sätt anskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader. Exempel på upphandlande myndigheter är myndigheter inom stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser.

För att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen måste offentliga myndigheter följa vissa bestämmelser när de genomför en upphandling. Det framgår av upphandlingsreglerna.” (Text från konkurrensverket.se).